Mahfesigmaz Mahallesi

Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızzı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz ?

0 ayrı ses: